Home » Systemisch paardencoachen » Paardencoaching

Systeem Opstellingen

Wanneer we in ons dagelijks leven situaties tegenkomen waar we geen vat op krijgen, kan een opstelling vaak helpen om op een dieper niveau aan herstel of verandering te werken.

Er kan gewerkt worden met vragen rond chronische ziekte, psychische klachten, moeilijke thema’s in relaties, werk, familie, enz…

Een opstelling maakt beelden uit ons onbewuste duidelijk. Deze beelden geven meer inzicht in de dynamiek die op de achtergrond van het leven erg bepalend is voor onze concrete ervaringen. Het gaat om dat wat ons wezenlijk, op zielsniveau, bepaalt. Deze dynamieken zijn meestal onbewust, waardoor we er ook niet echt vat op krijgen.

Door de opstelling kan men dan meer voeling opbouwen met deze diepere drijfveren, die voldoen aan fundamenteel andere wetmatigheden dan het bewuste en fysieke aspect van ons zijn.

Werken op dit meer oorspronkelijke zijns-aspect vraagt een openheid naar en vertrouwen in wat “opborrelt”. Het gaat daarbij niet om controle, sturen, wel om overgave, proberen te volgen wat zich innerlijk aandient.

Doorgaans leidt de opstelling tot opluchting, een vrijer gevoel, een beter begrip van de eigen dagdagelijkse realiteit, een duidelijker zicht op een mogelijke eigen ontwikkelingsweg, niet alleen voor de vraagsteller maar ook voor andere aanwezigen.

Paarden zijn krachtige pure wezens die ons onbewuste aanspreken. Zij zijn erg gevoelig voor hiërarchie, posities en de dynamieken die ontstaan wanneer wij niet de goede plek kunnen innemen in onze omgeving. Ze helpen ons om in het hier en nu te blijven, steunen ons waar nodig als we dingen mogen zien die niet gemakkelijk zijn, en helpen ons om de plek in te nemen die voor ons bedoeld is.

We werken in deze dag met paarden in de buitenlucht, voorzie dus stevige schoenen en bescherm je tegen de zon, regen en insecten. Breng voor tussendoor wat drinken mee, wij voorzien een warme drank in de pauze.

 

 

 

Begeleiding: Jan Devriendt arts en counseler, Joke Timmermans paardencoach, de kudde van Yoki.

www.jandevriendt.be

www.yoki.be

Inschrijven via dit formulier

Meer info via mail.