Home » Systemisch paardencoachen

Systemisch paardencoachen

Kennis maken met systemische paardencoaching?  KLIK HIER

Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is coaching met behulp van paarden. Het heeft als doel deelnemers te laten nadenken over hun functioneren, eruit te leren of inzichten te krijgen.

 Hoe werkt paardencoaching?

Paarden ervaren mensen als roofdieren (in vorm en gedachten). Dit betekent dat ze van nature op hun hoede zijn voor mensen. Paarden zijn een deel van de kudde en zijn altijd in het “hier en nu”. Een paard kan alleen maar overleven als de kudde overleeft. De levensopdracht van een paard is om een “wij” te blijven in plaats van een aangepaste “ik” zoals de mens. In een paardensessie krijgen deelnemers in feite de opdracht een minikudde te vormen met het paard. Geconfronteerd met de deelnemer zal het paard zich direct afvragen of hij zich kan verbinden met de persoon en wat de ordening in het geheel (de minikudde) is om te kunnen overleven. Bij de ontmoeting van mens en paard spelen drie factoren een rol:

Bereidheid om naar jezelf te kijken door de ogen van een paard
Het paard zal eerst de signalen van de deelnemer interpreteren en kan pas contact leggen als hij de persoon niet meer als roofdier ziet.
 
Duidelijkheid en authenticiteit
Paarden zoeken leiderschap om de overlevingskansen te verhogen. Authentiek gedrag ontstaat in de ogen van een paard, wanneer bewust en onbewust gedrag bij de deelnemer complementair zijn.
 
Ordening en gerichtheid op het geheel
Leiderschap dient de kracht van de kudde. Een kudde kan je vergelijken met andere systemen zoals organisaties en families. In paardensessies voelen paarden feilloos aan of de leider het geheel dient of ……
 
 
Drie niveaus in paardencoaching:
 
Niveau 1 – Gedrag
Op dit niveau werkt de paardencoach vooral op het niveau van gedrag zowel bij deelnemer als paard. De coaching en de bijbehorende interventies zijn dan ook altijd op dit niveau, bijvoorbeeld “probeer iets sneller het touw achter het paard te gooien” of “probeer diep te ademen en te ontspannen”. Aandacht kan zowel bij de deelnemer als het paard zijn, bijvoorbeeld wanneer we iemand de vaardigheid van grondwerk bij willen brengen zodat hij beter met zijn paard om kan gaan. We proberen hier via gedrag of handelen iets gedaan te krijgen bij het paard, of de deelnemer bewust
te maken van zijn gedrag en de effecten daarvan.
 
Niveau 2 – Intra-psychisch
Het paard wordt gebruikt als spiegel voor de innerlijke toestand van de deelnemer, bewust dan wel onbewust. De coach probeert het gedrag en de houding van het paard en van de deelnemer te vertalen naar wat mogelijk bij deelnemer innerlijk speelt. Aandacht is primair bij het innerlijke van de deelnemer. De coach vraagt zich steeds af: wat zegt mij de houding van het paard over de innerlijke toestand van de deelnemer.
 
Niveau 3- Systemisch
Het paard kan iets of iemand representeren uit het systeem van de deelnemer. Op dit niveau komt het voor dat het paard vervangen wordt door een of meer menselijke deelnemers (representanten) om meer informatie te krijgen over het systeem . Dit heet een opstelling. Doel van de opstelling is om mogelijke systemische dynamieken aan het licht te krijgen en/of op te lossen.
 
Waarbij kan paardencoaching worden ingezet?
Persoonlijke vraagstukken/thema’s
Organisatie vraagstukken/thema’s
Leiderschapsontwikkeling
Teamcoaching
Enz…
Bron: www.paardencoachen.be
Folder teambuilding met paarden
PDF – 1.7 MB 507 downloads